Bad Shit Crazy 2020

2020 har været en skelsættende år på rigtigt mange måder. I starten af året skyllede covid pandemien over Danmark og den ganske verden som resulterede i nedlukninger af hele erhverv og for vores alles bevægelsesfrihed i en eller anden udstrækning og her i starten af 2021 er det i skrivende stund ikke blevet bedre. Men der er lys for enden af tunnelen.

Det har også været året for udrulningen af de store konspirationsteorier, en ild der er blevet pustet godt og grundig til, mest markant af selveste Donald Trump, den nu afgående Amerikanske præsident. Før pandemien kendte vi nok alle en eller flere der mente at 5G udsendte farlige stråler eller dem der mente at de havde clairvoyante tilbøjeligheder. Spiritualitet og det alternative er der massere af og det kan være godt som skidt, men i 2020 faldt et segment af netop denne gruppe mennesker, som ingelunde er en ensartet masse, ned i et ”kaninhul” fyldt med mistro og konspirationer. Man kan håbe at med afgangen af Donald Trump og udrulningen af en covid vaccine som forhåbentligt gør at vi kan få et bare nogenlunde normalt liv tilbage, med rejser, restaurantbesøg og koncerter, at de mennesker der i 2020 faldt ned i ”kaninhullet” får en mulighed for at komme tilbage til virkeligheden sammen med os andre.

Desværre bliver det nok ikke så let. For det handler selvfølgelig ikke kun om at være faldet i ”kaninhullet” men også om en generel mistro og manglende tillid. Med tilkomsten af de forskellige platforme på de sociale medier er det blevet så meget lettere at puste til folks mistro og manglende tillid i deres søgen efter svar på de mange ubesvarede spørgsmål og de nærmest urimelige vilkår som man har været mere eller mindre ramt af. Er man minkfarmer, har man i den grad oplevet at få tæppet flået væk under sig og med al grund til mistillid til regeringens håndtering af pandemien. Den manglende lovhjemmel var da også et stort problem, selv om slutresultatet for minkfarmerne med al sandsynlighed ikke havde været anderledes. Men når man ser bort fra minksagen, så kan jeg ikke se at man kunne have gjort det så meget anderledes.

Men når det er sagt, hvordan får vi så genoprettet, ikke kun vores bevægelsesfrihed og vores erhverv, men folks tillid til de demokratiske institutioner, vores presse (som vitterlig er fri og uafhængig uanset hvad nogle må tro) og til videnskaben? Det er der, vores opgave ligger i 2021 og et godt stykke frem. Vi skal da absolut også have kigget på hele forløbet omkring håndteringen af covid pandemien. Ikke for at pege fingre, men for at lære af den for det bliver ikke sidste gang i dette århundrede vi bliver ramt af en pandemi og den næste kan være endnu meres smitsom eller dødelig, eller begge dele.

Tiden vil selvfølgelig hele en del af sårene, men vi har også et oplysningsarbejde frem for os. Vi er nød til hele vejen op igennem uddannelsessystemet at sørge for at unge mennesker lære om vores hvordan vores demokrati og vores statsapparat fungerer. De skal også lære om pressens rolle og om de presseetiske regler journalister er underlagt der gør at vores presse kan siges, i det store hele, at være fri og uafhængig og ikke bare kan trykke hvad som helst. Selvfølgelig er der altid en vinkling på en historie som er et udtryk for journalistens eller mediets politiske hældning, men det går altså ikke at trykke usandheder.

Men der er stor spredning på den modstand der har været mod håndteringen af pandemien. Nogle har været udtryk for en sund skepsis, om end en smule afsporet til tider, andre igen har råbt op om konspirationer og magtanvendelse på Orwellian niveau. Disse mennesker er nogle gange blevet grupperet under samme hat, hvilket ikke er helt fair over for de førstnævnte. Men lad mig eksemplificere dette.

Kigger man på vaccine modstandere kontra vaccine skeptikere. Vi kender alle historien om HPV vaccinen som skulle have haft en lang række bivirkninger samt historier om børn der fik autisme efter at blive vaccineret. Det har siden vist sig at der ikke er noget videnskabeligt belæg for udbredt alvorlige bivirkninger, men historierne hænger ved og har været med til at skabe en generel skepsis over for vacciner. En anden skepsis over for netop corona vaccinen er, at den er udviklet på rekord tid om man derfor ikke har kunne undersøge langtidseffekter af vaccinen. Og ja, der kan være langtidseffekter af alle udviklede vaccinerne og anden medicin i øvrigt såvel som kortsigtede bivirkninger. Det er noget vi i øvrigt lever med og må afveje når vi bekæmper sygdomme, men som oftest er der tale om en afvejning mellem potentielle livstruende tilstande som diabetes eller hjerte og lunge sygdomme på den ene side og så lidt træthed og tynd mave på den anden. Men når foskere over en bred kam udtaler at dokumentationen er god og gennemført, så har vi god grund til at stole på dem og huske på, det er altid en afvejning. Lige nu har vi en pandemi, vi har sågar en virus der muterer og det er nu et kapløb med tiden. Så dem hvis skepsis går på, at vaccinen enten kan have potentielt skadelige bivirkninger på sigt eller at man børe vælge samme strategi som man har ifm. Influenza vacciner, som jo muterer år efter år og jo også slår en masse ihjel og derfor kun bør gives til gamle og svage, har lidt misforstået alvoren her. Ved ikke at blive vaccineret bliver de mulige bærere af sygdommen og kan derfor være med til at holde den i live gennem mutationer. Det er ikke en ondsindet skepsis og på mange måder da helt fair, men fejlen er når man sammenligner covid med influenza og fejlen der ofte begås er, at man ikke tager den lockdown der har været for at holde pandemien nede med ind i beregningerne. Så kan det godt være der døde 1644 af influenza i 2018, men der havde vi ikke lockdown. Det er svært at vide hvor mange der ellers har måtte lade livet havde regeringen ikke sat ind, men tal for lande hvor man ikke har taget pandemien lige så seriøs har vist en markant overdødelighed og så er der langtidseffekterne af covid for dem som har været syge, som også rammer de unge og sunde. Dem kender vi endnu ikke helt omfanget af faktisk. Det her går ikke at sammenligne med influenza, så stop det. Og så ved jeg godt at der er fagfolk, med mere eller mindre grad af kompetencer, som kommer med modstridende udtalelser som f.eks. Mai Manniche. Men der er også, tro det eller ej, folk med en uddannelse i biologi som støtter op om intelligent design og folk med kompetencer inden for geofysisk og klimatologi, som påstår at der ikke findes en klimakrise – men der er konsensus om det modsatte i alle tilfælde og det er det der er det afgørende.

Og så var der hele polemikken omkring en pandemilov som, hvis vedtaget i form af første udkast, kunne give enhver siddende regeringen lov til at tvangsvaccinerer landet borgere ved hjælp af en simpel dommerkendelser. Her var der en hel gruppe i befolkningen som gik i selvsving. Igen kom konspirationsteoretikerne ud af træværket og bankede på potter og pander foran Christiansborg og råbte op om, at de fik deres frihed taget fra dem. Det skete selvfølgelig ikke, for politikerne på tinge er jo lige så skeptiske over for den slags som landets borgere og vi vægter i Danmark information og oplysning højere end tvang heldigvis. Men igen, minder det os også om behovet for netop bedre oplysning til borgerne. Og måske kan det en dag være nødvendigt at tage endnu skrappere nødforanstaltninger i brug, som f.eks. tvangsvaccineringer, hvis kommer op imod endnu mere smitsomme og dødelige vira. For det her handler om befolkninger som en helhed og ikke om individuelle friheder, for frihed er ikke noget vi har eller skal have på bekostning af andre menneskers ve og vel. Frihed er godt, men det skal være frihed under ansvar. Og jeg skal selvfølgelig lige tilføje, at bare fordi man var skeptisk over for loven om tvang, er det jo selvfølgelig ikke ensbetydende med at man er konspirationsteoretiker. Jeg er selv skeptisk når nogen foreslår at man skal tvinge andre til noget – det skal vi da dælme være altid!

Vi skal også lære af det vi har været igennem. For hvad med de psykisk syge, de ensomme og hvordan har erhvervene klaret sig? Har erhvervene fået den nødvendige hjælp eller er der nogle erhverv der er faldet ned mellem to stole? Hvis det ikke bliver den sidste pandemi vi skal igennem, så er det super vigtigt vi får svar på disse spørgsmål og finder løsninger for fremtiden.

Og nu til titlen på mit blogindlæg ”bad shit crazy 2020”. For når vi får frasorteret skeptikerne, som egentligt ikke har noget imod vacciner og som egentligt godt kan se at vi ikke har at gøre med en influenza og at nedlukningerne i det store hele har været absolut nødvendige, så står vi tilbage med de egentlige konspirationsteoretikere. Også blandt dem er der gradbøjninger, men hvis man tror at 5G er sat til at udløse en mikrochip i vores krop som er havnet der via en vaccine så er man ”bad shit crazy”. Hvis man tror at regeringen og hele statsapparatet forsøger at fratage os vores frihed under dække af covid pandemien og at pressen dækker over dem eller er i ledtog med dem, så er man ”bad shit crazy”. Og tror man, som enkelte gør, at Trump er sat i verden (og kommet til magten) for at kæmpe mod en magtelite som i virkeligheden er en pædofiliring af reptilvæsner fra det ydre rum som drikker børneblod, så er man “bad shit crazy”. Og dem der mener at der på nogen måde er hold i QAnon eller pizzagate eller måske skriver WWG1WGA på deres sociale medie profiler, så skynd dig væk for så er de virkelig, som i VIRKELIG ”bad shit crazy”!

Jeg kan i øvrigt varmt anbefale at lave faktatjek når i læser noget der lyder lidt for langt ude, eller kommer fra folk som tydeligvis ikke er ekspert i det de udtaler sig om – her er et godt site til netop dette formål: https://www.tjekdet.dk/ især hvis personen der kommer med en påstand samtidig påstår at faktatjek er censur

Godt Nytår og god vaccine til alle derude og må 2021 blive bedre end 2020.